SaigonIC trao đổi kinh nghiệm công tác thí nghiệm NDT hiện trường với C.E Management Integrated Laboratory Co.Ltd – Japan (dksiken.co.jp) cũng như giới thiệu thiết bị siêu âm cắt lớp 3D trong kết cấu bê tông