SaigonIC phối hợp với Khoa Kỹ Thuật Xây dựng Đại học Bách Khoa TpHCM, Hilti Vietnam và ACS Germany tổ chức Hội thảo chuyên đề về Công nghệ siêu âm cắt lớp 3D và Xác định đường kính cốt thép trong bê tông- Phối hợp với Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh về đào tạo kỹ thuật siêu âm cắt lớp bê tông- Trao đổi giữa ACS-Germany với Viện Bê tông Việt Nam về công nghệ Siêu âm chụp cắt lớp