SaigonIC kiểm định chất lượng công trình trước khi nghiệm thu bằng máy siêu âm cắt lớp 2D, siêu âm mối hàn, cường độ bê tông hiện trường, Scan cốt thép

Scroll Up