SaiGonIC – Hoàn tất training máy Mira A1040 (siêu âm 3D) tại hiện trường