Cùng ACS-Germany hoàn thành công tác huấn luyện và cấp chứng chỉ cho việc sử dụng máy siêu âm 3D trong bê tông