SaigonIC Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách Khoa TpHCM kiểm định đánh giá lại chất lượng hiện hữu công trình Giáo xứ Trung Thành-Kiên Giang

SaigonIC Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách Khoa TpHCM kiểm định đánh giá lại chất lượng hiện hữu công trình Giáo xứ Trung Thành-Kiên Giang

SaigonIC Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách Khoa TpHCM kiểm định đánh giá lại chất lượng hiện hữu công trình Giáo xứ