SaigonIC được sự chấp thuận của ACS-Germany đã đưa kỹ thuật viên sang Sở Điện lực Thái Lan giới thiệu sản phẩm và thử nghiệm tại thực tế tại công trình

SaigonIC được sự chấp thuận của ACS-Germany đã đưa kỹ thuật viên sang Sở Điện lực Thái Lan (https://www.pea.co.th/en/) giới thiệu sản phẩm và thử nghiệm tại thực tế tại công trình