SaigonIC cooperation with JSC Consulting Construction General (NAGECCO) implementation of accreditation works Oriental Restaurant 198 Hoang Van Thu, Phu Nhuan District Ho Chi Minh City.

Saigon IC hợp tác với Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng_COSIC (Sở Xây dựng TpHCM) về việc scan cốt thép trong cấu kiện bê tông tại công trình ICON D3 số 21 Ngô Thời Nhiệm Quận 3,TpHCM.