Quality inspection of cement concrete roads

Saigon IC ký hợp đồng với Công ty Mai Vĩnh (Bình Dương) để thực hiện công tác kiểm tra chất lượng đường bê tông xi măng rộng 16m trong nhà máy.