Kỹ thuật viên SaigonIC đã phối hợp với Chuyên gia người Ý trong việc khảo sát thí nghiệm công việc trùng tu tòa nhà chính phủ tại Yangon-Myanmar

Kỹ thuật viên SaigonIC đã phối hợp với Chuyên gia người Ý trong việc khảo sát thí nghiệm công việc trùng tu tòa nhà chính phủ tại Yangon-Myanmar