Kiểm tra chất lượng & Thẩm tra thiết kế Nhà hàng Pizza 4PS Quận 7

Saigon IC ký hợp đồng với Công TNHH Pizza 4PS (Nhật) để thực hiện công tác kiểm tra chất lượng và Thẩm tra thiết kế Nhà hàng Pizza 4PS tại Quận 7 TpHCM.