Hỗ trợ RECTIE (Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách khoa TpHCM) công tác khảo sát Cốt thép-Bê tông tại dự án Nhà xưởng KIDO-Huyện Củ Chi-TpHCM

SaiGonIC - Hỗ trợ RECTIE (Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách khoa TpHCM) công tác khảo sát Cốt thép-Bê tông tại dự án Nhà xưởng KIDO-Huyện Củ Chi-TpHCM

SaiGonIC – Hỗ trợ RECTIE (Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách khoa TpHCM) công tác khảo sát Cốt thép-Bê tông tại dự án Nhà xưởng KIDO-Huyện Củ Chi-TpHCM