HCM City Customs Department

Saigon IC hợp tác với Trung tâm Kiểm định 2-Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC) thực hiện công tác kiểm định chất lượng khối gạch xây công trình Cục Hải Quan TpHCM.