News & Events

Ống kính đo và quan trắc bề rộng vết nứt tự động chụp ảnh phục vụ công tác kiểm định chất lượng công trình

Scroll Up