Hiệu Chuẩn Đầu Dò Chùm Tia Thẳng

Hiệu chuẩn đầu dò chùm tia thẳng

Các thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật của ACS Group sẽ có hai cấu hình đầu dò chùm tia thẳng S3568 và D1771 được hãng thiết lập sẵn, người vận hành có thể lập tức sử dụng chúng để thực hiện công việc kiểm tra mà không cần phải thực hiện thủ tục hiệu chuẩn.

Khi người vận hành mong muốn hiệu chuẩn lại hoặc sử dụng đầu dò khác với hai cấu hình trên, các bước thực hiện trong bài viết này sẽ được áp dụng cho tất cả các thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật của ACS Group – ngoại trừ A1211 Mini.

Thủ tục hiệu chuẩn này cũng theo cách thức giống như bất kỳ thiết bị siêu âm khuyết tật nào khác. Cần có hai chiều dày đã biết của cùng một vật liệu để đạt được độ chính xác tốt nhất, giá trị chiều dày thấp hơn được điều chỉnh bằng cách sử dụng tham số trễ của đầu đò là Delay và giá trị độ dày lớn hơn được điều chỉnh bằng cách sử dụng tham số vận tốc là Velocity. Thủ tục hiệu chuẩn cho đầu dò chùm tia thẳng cũng có thể được thực hiện với một chiều dày và vật liệu biết trước, ví dụ như khối chuẩn V1 hoặc V2.

Trong video hướng dẫn bên dưới, SaigonIC chúng tôi sử dụng thiết bị siêu âm khuyết tật A1214 EXPERT với đầu dò biến tử đơn S3569 – 5MHz và khối chuẩn V2 dày 25mm phù hợp theo chuẩn ISO 7963 để thực hiện cho thủ tục hiệu chuẩn này.

Sau khi việc thực hiện hiệu chuẩn đã hoàn thành, người vận hành có thể đặt đầu dò lên bề mặt chi tiết kiểm tra (nơi không có bất liên tục). Điều chỉnh dải phạm vi đo lường của màn hình để thấy ít nhất 02 xung phản hồi từ thành dưới quay về, sau đó sử dụng bộ kiểm soát khuếch đại trên thiết bị để điều chỉnh biên độ của tín hiệu phản hồi đầu tiên đến phạm vi khoảng 75% ~ 80% FSH và ngay sau đó có thể bắt đầu thực hiện việc kiểm tra.