SaiGonIC Hỗ trợ ARUP-Vietnam trong công tác khảo sát cốt thép phục vụ cho công tác chứng nhận an toàn chịu lực công trình cho các xưởng may tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh