SaiGonIC Supporting RECTIEC- POLYTECHNIC UNIVERSITY Ho Chi Minh City in Quality control of Trung Thanh Church- Kien Giang province

SaigonIC Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp-Đại học Bách Khoa TpHCM kiểm định đánh giá lại chất lượng hiện hữu công trình Giáo xứ

SaiGonIC Supporting RECTIEC- POLYTECHNIC UNIVERSITY Ho Chi Minh City in Quality control of Trung Thanh Church- Kien Giang province