Equipment under liquidation

TÊN THIẾT BỊ ĐV SỐ LƯỢNG CHỨC NĂNG NHÀ SẢN XUẤT- XUẤT XỨ NGÀY SỬ DỤNG
2 3 4 5 6 7
Máy kéo thép điện từ Cái 1 Kéo, uốn thép, nén mẫu với lực nén <1000KN New Luda- Trung Quốc 06/2015