SaigonIC demo máy siêu âm cắt lớp 3D Mira Lite A1020 tại hiện trường, khảo sát cấu tạo dầm móng nhà bên cạnh lấn sang, xem quyết định có cắt bỏ được hay không

Scroll Up